Prøveforelesning: Primus Che Chi

MPH Primus Che Chi ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: A critical Examination of the Role of Performance-Based Financing and National Health Insurance Schemes in the Strengthening of Health Systems

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 27. feb. 2016 11:29 - Sist endret 8. sep. 2017 09:59