Prøveforelesning: Mark Fagan

Cand.med. Mark Fagan ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What factors contribute to bacteria becoming resistant to antibiotics, and what can be done to counteract it?.

Disputas

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

Publisert 29. jan. 2016 09:44 - Sist endret 1. feb. 2016 09:48