Prøveforelesning: Torunn Højdahl

Cand.polit. Torunn Højdahl ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er en teori?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 12. jan. 2016 10:20 - Sist endret 12. jan. 2016 14:34