Prøveforelesning: Hege Line Magnussen Løwer

Kandidat i arbeidshelse Hege Line Magnussen Løwer ved Instituttet for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Electronic reporting, possibilities and challenges.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 11. jan. 2016 11:12 - Sist endret 18. jan. 2016 15:51