Prøveforelesning: Tone Vaksvik

M.Sc. Tone Vaksvik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intervensjoner for å bedre funksjonshemming hos personer med håndskader: Hva er kunnskapsgrunnlaget, og hvordan designe nye studier?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 9. feb. 2016 17:04 - Sist endret 10. feb. 2016 10:25