Prøveforelesning: Yousef Mohammad Mustafa Jaradat

M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «How to measure stressful working conditions in nurses - an overview of available questionnaires, their validity and interrelations in the Palestinian».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 19. mai 2017 09:47 - Sist endret 19. mai 2017 09:47