2017

Tidligere

Tid og sted: 21. des. 2017 10:15, Gamle festsal Domus acadmica (Urbygningen)

Master Heidi Holmen ved Institutt for helse og samfunn  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Pasientenes helsetjeneste» – status, muligheter og utfordringer ved involvering av pasienter i praksis og forskning i kommunalhelsetjenesten

Tid og sted: 18. des. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Dag Brekke ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Faktorer som fremmer og hemmer tilbakeføring av langtidssykmeldte til arbeid. Blir pasientene sykeliggjort i helsevesenet?

Tid og sted: 13. des. 2017 10:45, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Guro Kristine Bårnes ved Instituttfor helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The prospects of the MenB protein vaccines».

Tid og sted: 5. des. 2017 10:15, Auditorium Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

Cand.med. Knut Eirik Ringheim Eliassen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tick-borne human infections other than Lyme».

Tid og sted: 29. nov. 2017 10:15, Store auditorium, Bygg 6 Midtblokken, Ullevål

M.Sc. Ida Marie Bredesen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Effekten av ulike pedagogiske læringsmodeller på læring».

Tid og sted: 28. nov. 2017 10:15, Gamle festsal, Domus Academica (Urbygningen)

M.Sc. Maren Kristin Falch Lindberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Vurdering av akutte og kroniske smerter hos pasienter - eksemplifisert ved pasienter med artrose i hofte- eller kneledd».

Tid og sted: 17. nov. 2017 10:15, Rødt auditorium 1.etg., Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166

M.Sc. Hedda Eik Grape ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er fibromyalgi og hvordan kan tilstanden behandles?

Tid og sted: 13. nov. 2017 10:15, Auditoriet 1.etg., Kreftsenteret, Ullevål sykehus Bygg 11.

MA. Gunvor Lilleholt Klevberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early diagnosis in cerebral palsy (within the first months of life) is now possible and encouraged. What are the implications of this in terms of research responsibilities and clinical ethics?

Tid og sted: 28. sep. 2017 10:15, Rødt audiotorium, Ullevål sykehus

M.Sc.Lars-Kristian Lunde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical workload as a predictor for adverse musculoskeletal conditions: What is the evidence?»

Tid og sted: 26. sep. 2017 10:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Cand.san. Hilde Solli ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Den nye teknologiens betydning for omsorgstjenestenes innhold og for relasjoner mellom brukere/pasienter og helsepersonell».

Tid og sted: 22. sep. 2017 10:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

M.Phil. Heather Melanie Ames ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Health promotion strategies to enhance vaccine uptake: barriers, drivers and the role of communication in different cultural contexts.

Tid og sted: 22. sep. 2017 10:15, Auditorium, Kreftsenteret, Ullevål sykehus

M.Sc. Trine Wiig Hage ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hvorfor er forskningsetikk viktig? Relater dette til ditt forskningsprosjekt».

Tid og sted: 15. sep. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Håvard Nygaard ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cellular, Molecular and physiological mechanisms of the Health  Benefits of Physical Activity.

Tid og sted: 29. juni 2017 10:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Economics of Drug Development - Peculiarities as Compared to Conventional R&D Driven Product Development».

Tid og sted: 29. juni 2017 10:15, Auditoriet i Frederik Holst Hus, Kirkeveien 166

Psykolog Regina Marleen van Walsem ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cognitive, emotional and behavioral symptoms; detection and implications for care, rehabilitation and service delivery in long term neurological conditions».

Tid og sted: 21. juni 2017 10:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet – Oslo universitetssykehus, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.san. Heidi Jerpseth ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er etiske implikasjoner av det å involvere pårørende til pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, bl.a. i avgjørelser vedrørende non-invasiv ventilasjon og invasiv ventilasjon?».

Tid og sted: 1. juni 2017 10:15, Auditorium, Gydas vei 8, Oslo

M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «How to measure stressful working conditions in nurses - an overview of available questionnaires, their validity and interrelations in the Palestinian».

Tid og sted: 19. mai 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen

Cand.san. Hilde Elisabeth Nordahl Karterud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Psykososiale aspekter ved epilepsi hos ungdom».

Tid og sted: 19. mai 2017 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

M.Sc. Ida Lillehagen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Developing forms of critical inquiry into Knowledge Translation thinking and practice in healthcare: Theoretical and methodological considerations».

Tid og sted: 19. mai 2017 10:15, Rødt auditorium 1. et., Ullevål sykehus

M.Sc. Lisbeth Valla ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tidlig samspill mellom foreldre og barn, og språk- og kommunikasjonsutvikling hos barnet».

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

MA Mesele Terecha Kebede ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The WHO has a policy of “Accelerating towards a leprosy-free world”.  What are the lessons of history for achieving the global eradication of Hansen’s Disease?

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Sosiologiens syn på sjelden kronisk sykdom: Teoretiske perspektiver og klinisk relevans»

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Nedre Ullevål

Cand.med. Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tiltak for å forbedre legemiddelforskrivning - hva er dokumentert, bærekraftig og etisk forsvarlig?».

Tid og sted: 22. feb. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Cand.med. Eivind Aakhus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hva er de største utfordringene i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om helsetjenester for eldre med psykiske lidelser, og hvordan kan disse overvinnes?"

Tid og sted: 20. feb. 2017 15:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

MA Kristin Engh Førde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "How does transnational surrogacy show that kinship is still a relevant topic of study in the contemporary world?"