Prøveforelesninger - Side 7

Tid og sted: 29. juni 2017 10:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Economics of Drug Development - Peculiarities as Compared to Conventional R&D Driven Product Development».

Tid og sted: 29. juni 2017 10:15, Auditoriet i Frederik Holst Hus, Kirkeveien 166

Psykolog Regina Marleen van Walsem ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cognitive, emotional and behavioral symptoms; detection and implications for care, rehabilitation and service delivery in long term neurological conditions».

Tid og sted: 21. juni 2017 10:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet – Oslo universitetssykehus, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.san. Heidi Jerpseth ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er etiske implikasjoner av det å involvere pårørende til pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, bl.a. i avgjørelser vedrørende non-invasiv ventilasjon og invasiv ventilasjon?».

Tid og sted: 1. juni 2017 10:15, Auditorium, Gydas vei 8, Oslo

M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «How to measure stressful working conditions in nurses - an overview of available questionnaires, their validity and interrelations in the Palestinian».

Tid og sted: 19. mai 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen

Cand.san. Hilde Elisabeth Nordahl Karterud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Psykososiale aspekter ved epilepsi hos ungdom».

Tid og sted: 19. mai 2017 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

M.Sc. Ida Lillehagen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Developing forms of critical inquiry into Knowledge Translation thinking and practice in healthcare: Theoretical and methodological considerations».

Tid og sted: 19. mai 2017 10:15, Rødt auditorium 1. et., Ullevål sykehus

M.Sc. Lisbeth Valla ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tidlig samspill mellom foreldre og barn, og språk- og kommunikasjonsutvikling hos barnet».

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

MA Mesele Terecha Kebede ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The WHO has a policy of “Accelerating towards a leprosy-free world”.  What are the lessons of history for achieving the global eradication of Hansen’s Disease?

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Sosiologiens syn på sjelden kronisk sykdom: Teoretiske perspektiver og klinisk relevans»

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Nedre Ullevål

Cand.med. Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tiltak for å forbedre legemiddelforskrivning - hva er dokumentert, bærekraftig og etisk forsvarlig?».

Tid og sted: 22. feb. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Cand.med. Eivind Aakhus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hva er de største utfordringene i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om helsetjenester for eldre med psykiske lidelser, og hvordan kan disse overvinnes?"

Tid og sted: 20. feb. 2017 15:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

MA Kristin Engh Førde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "How does transnational surrogacy show that kinship is still a relevant topic of study in the contemporary world?"

Tid og sted: 24. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Grønt auditorium

M.Sc. Christin Wiegels Waage ved Institute og Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy: Do current guidelines reflect best current evidence and provide trustworthy recommendations?»

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Store auditorium, Midtblokka, Ullevål sykehus

Cand.med. Odd Martin Vallersnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Nye psykoaktive stoffer ved forgiftninger på legevakten: Forekomst, klinikk, laboratoriediagnostikk og behandling»

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

M.Sc. Line Nortvedt ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Har innvandrerkvinner andre behov for arbeidsrettet rehabilitering enn andre langtidssykemeldte? Belys dette ut fra etisk teori, og teorier som forklarer fravær og tilbakeføring»

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2

M.Sc. Kåre Rønn Richardsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy - how does this differ between ethnical groups and what are the implications for health?»

Tid og sted: 9. des. 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166

Cand.philol. Øivind Michelsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can affirmative action be justified as a way of promoting ‘diversity’ in university admissions?

Tid og sted: 28. nov. 2016 10:15, Lille auditorium, nye strålebygget, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet (Inngang fra Hotell Montebello)

MA Lena Fauske ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er nyttige psykososiale og sosiokulturelle perspektiver på helse og sykdom for unge som overlever kreft?»

Tid og sted: 18. nov. 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.polit. Kristine Nystad  ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Samisk ungdom i spenningsfeltet mellom tradisjon og modernitet".

Tid og sted: 20. okt. 2016 10:15, Runde Auditorium, Domus medica

Cand.med. Kjetil Garborg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Should we screen for colorectal cancer? Who, how, and when?».

Tid og sted: 4. okt. 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.med. Øystein Lappegard ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Metodetriangulering – potensial og anvendbarhet i helseforskning»

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Nye auditorium, Domus Medica

M.Sc. Oddveig Birkeflet ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Evidensbasert gjennomgang av akupunktur i kvinnehelse».

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, bygning 11, Ullevål universitetssykehus

M.Sc. Gro Gade Haanes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Diskuter forhold ved hjemmesykepleien i Norden som  gjør denne delen av helsetjenesten til et forskningsfelt av internasjonal vitenskapelig interesse"

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rødt auditorium 1. et, bygg 25 Labbygget, Ullevål sykehus

M.Sc. Ruby del Risco Kollerud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Radoneksponering i et folkehelseperspektiv: konsekvenser og nytten av forebyggende tiltak?».

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institute of Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Globalizing the evidence, localizing the decisions. Future perspectives on international collaboration in guideline development».