Prøveforelesninger - Side 8

Tid og sted: 1. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Gydas vei 8

M.Phil. Karina Corbett ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Possible explanations for sex differences in sick leave and the influence of these differences for intervention strategies to reduce sick leave»

Tid og sted: 10. juni 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.san. Marie Helene Ursin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kartlegging av balanse hos slagpasienter og eldre - hvorfor og hvordan?»

Tid og sted: 26. mai 2016 10:15, Nye auditorium, Domus Medica

M.Sc. Kristin Jordal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teoretiske tilnærminger for å forstå relasjonen mellom teori og praksis i sykepleierutdanningen.

Tid og sted: 20. mai 2016 10:15, Auditoriet, Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 11

Cand.polit. Beate Lie Sverre ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft relasjonen mellom intrakulturell og interkulturell integrasjon, og diskuter særlig implikasjoner for utviklingen av helsefremmende tiltak.

Tid og sted: 27. apr. 2016 10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, bygning B

M.Phil. Mulugeta Belay Mengesha ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Protective immunity against Mycobacterium tuberculosis infection.

Tid og sted: 9. mars 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

MPH Primus Che Chi ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: A critical Examination of the Role of Performance-Based Financing and National Health Insurance Schemes in the Strengthening of Health Systems

Tid og sted: 19. feb. 2016 10:15, Rødt Auditorium 2, Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus HF, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

M.Sc. Tone Vaksvik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intervensjoner for å bedre funksjonshemming hos personer med håndskader: Hva er kunnskapsgrunnlaget, og hvordan designe nye studier?

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:00, Auditorium 124 (GV05124) ved Fredrik Holsts hus (Institutt for helse og samfunn)

Cand.med. Mark Fagan ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What factors contribute to bacteria becoming resistant to antibiotics, and what can be done to counteract it?.

Tid og sted: 25. jan. 2016 10:15, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand.polit. Torunn Højdahl ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er en teori?

Tid og sted: 22. jan. 2016 10:15, Auditoriet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Gydas vei 8, 0363 Oslo

Cand.med. Lisa Aarhus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Historical cohorts: the problem of the temporal aspect.

Tid og sted: 21. jan. 2016 10:15, Auditoriet i Øyeavdelingen, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

Kandidat i arbeidshelse Hege Line Magnussen Løwer ved Instituttet for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Electronic reporting, possibilities and challenges.

Tid og sted: 18. des. 2015 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Cand.san. Marie Hamilton Larsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft sentrale aspekter ved begrepet «self-management» hos personer med kronisk sykdom og pek på vesentlige forskningsmessige og kliniske utfordringer.

Tid og sted: 17. des. 2015 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.san. Liv Skomakerstuen Ødbehr ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan forstå og arbeide med det spesielle ved demente personers åndelige behov til forskjell fra andre menneskers åndelige behov - i et livsverdensperspektiv?  

Tid og sted: 8. des. 2015 10:15, Auditorium 1, Ullevål sykehus – kreftsenteret

M.Sc. Christine Råheim Borge ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskuter grenseoppgang mellom pustekontrolløvelser og mindfulness. Kan mindfulness brukes i KOLS behandling og i tilfelle hvordan?

Tid og sted: 7. des. 2015 10:15, Auditorium 1 et. Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Lisbeth Homlong ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det hevdes at arbeid er helsefremmende. Hva er kunnskapsgrunnlaget for påstanden,og hva er utfordringene ved å studere påstanden?

Tid og sted: 26. nov. 2015 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MNSc. Torunn Wibe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fordeler og ulemper ved tilgjengelige metoder for å studere informasjonsoverføring mellom personer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten.

 

Tid og sted: 23. nov. 2015 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:Teori og empiri - hva forklarer spesialisthelsetjenestens beslutninger om utskrivning og reinnleggelse av pasienter?.

Tid og sted: 10. nov. 2015 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Kathrine F. Vandraas ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fetal programming of adult health. What do we know and what do we think?

Tid og sted: 26. okt. 2015 10:00, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Tore Norendal Braathen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Skreddersydde attføringstiltak ved langtids sykefravær - finnes det evidensbaserte retningslinjer?

Tid og sted: 22. okt. 2015 10:15, Auditoriet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Gydasvei 8, 0363 Oslo

MPhil Maysaa Nemer ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Occupational obstructive diseases in Palestine: occurrence, risk factors and prevention.

Tid og sted: 25. aug. 2015 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

M.Sc. Marianne Trygg Solberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tverrfaglig kommunikasjon ved familiesentrert nyfødtmedisin.

Tid og sted: 21. aug. 2015 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Master of Arts Hilde Tinderholt Myrhaug ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The future of CP habilitation practice and research needs based on current knowledge.

Tid og sted: 29. juni 2015 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

Master of Public Health Hilde Kløvstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Klinisk betydning og samfunnsmessige konsekvenser av stum klamydiainfeksjon.

Tid og sted: 16. juni 2015 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fremtidens klinikkledere i Norge. En diskusjon av; 1) hvilke utviklingstrender som vil kunne påvirke klinikklederens rolle (f.eks. internasjonalisering, nye profesjoner, tverrfaglige team, brukermakt); 2) hvilke tiltak innenfor rekrutteringspraksis og lederutdannelse og – utvikling som vil kunne ruste ledere bedre til fremtidens lederrolle.

Tid og sted: 2. juni 2015 10:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The pro and cons of programmatic and opportunistic screening