Prøveforelesninger - Side 12

Tid og sted: 9. okt. 2014 10:15, Store auditorium (B2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Morten Magelssen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can new natural law theory be secular?

Tid og sted: 25. sep. 2014 10:15, Auditoriet på Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo

Cand.med. Baard I. Freberg ved Institutt for helse og samfunn vil prøveførelese over det oppgitt emne: Reaksjoner i luftveiene ved inhalasjon av kjemikalier

Tid og sted: 25. sep. 2014 10:15, Auditoriet på øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Christine Raaen Tvedt ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Proaktivt pasientsikkerhetsarbeid, hva betyr det? Nasjonale og internasjonale erfaringer.

Tid og sted: 19. sep. 2014 10:15, Auditorium 124 (bygg GV05), Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

DVM, MSc Gezahegne Mamo Kassa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The evolution and biological significance of polymorphisms in mycobacteria, with particular focus on the Mtb complex

Tid og sted: 9. sep. 2014 10:15, Auditorium 4, Psykologisk institutt, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

Cand.med. Michael de Vibe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personlighetsutvikling hos voksne - hvordan kan betegnelsen forstås og måles med en vitenskapelig tilnærming til personlighetsbegrepet?

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Seminarrom 3 (B1.1017), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Kandidat i sykepleievitenskap Randi Martinsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Validering av kvantitative og kvalitative forskningsmetoder relatert til oppfølging av psykososiale behov hos personer som har gjennomgått slag og som  er i arbeidsfør alder

Tid og sted: 15. aug. 2014 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.med. Øystein Ringstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interdisciplinary Team Work: Ethical theory and Practical Issues.

Tid og sted: 24. juni 2014 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Marit Erna Austeng ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tonsillektomi og adenoidektomi. Effekt på sekretorisk otitis media og søvnapne

Tid og sted: 20. juni 2014 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

M.H.Sc. Anna Månsson Biehl ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Childhood obesity in a global perspective. Varying time trends in different countries, areas and social Groups.

Tid og sted: 18. juni 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M. Sc. Jo Steinson Stenehjem ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Yrkesrisiko i offshoreindustrien - endringer gjennom femti år.

Tid og sted: 28. mai 2014 10:15, Gamle festsal (Urbygningen), Karl Johansgate 47, Oslo

MNSc Edith Lillian Roth Gjevjon ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan opplever eldre å få pleie og omsorgstjenester i eget private hjem? - Etiske, faglige og juridiske utfordringer når profesjonell omsorg møter pasientens personlige liv

Tid og sted: 20. mai 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.sc. Sahar Hassan ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Operations research as a tool in health services research.

Tid og sted: 15. mai 2014 10:30, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand. san. Anne Kari Tolo Heggestad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forskning innenfor demensomsorg: metodiske muligheter og utfordringer i feltarbeid.

Tid og sted: 23. apr. 2014 10:15, Auditoriet i Fredrik Holst hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.phil. Qing Du ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Enhancing maternal survival in China: actionable priorities for success

Tid og sted: 4. apr. 2014 10:15, Aud. 124, Fredrik Holst hus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.polit. Wenche Bekken ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til barns medvirkning og beslutninger i egen habilitering?

Tid og sted: 2. apr. 2014 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.jur. Marianne Bahus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reservasjonsmulighet for fastleger mot å behandle eller henvise av samvittighetsoverbevisning: Hvordan bør spørsmålet reguleres juridisk ut fra etiske hensyn, alminnelige rettsregler og internasjonale konvensjoner?

Tid og sted: 28. mars 2014 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Bente Hamnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gi et kritisk blikk på begrepet "self-management". Relater dette til dagens helseutfordringer og legg vekt på forskningsmessige og helsepedagogiske implikasjoner av disse utfordringene.

Tid og sted: 20. mars 2014 10:00, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis, treatment and prevention of asthma. Priorities in developing countries.

Tid og sted: 7. mars 2014 10:15, Seminarrom 1 (B2.U001), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Master i helsefagvitenskap Birgitte Ahlsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biopsykososiale perspektiver på kroniske smerter og prinsipper for smertelindrende intervensjoner

Tid og sted: 4. mars 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Fysioterapeut Anne-Lise Tamber ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fysioterapi ved nevritis vestibularis. Aktuelle behandlingsformer, relevante utfallsmål og effekt av behandling

Tid og sted: 27. feb. 2014 11:00, Rotunden, Domus Medica, Sognsvannsveien 21, Oslo

Cand.med. Pål Suren ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Causal Criteria in Epidemiology: How can epidemiologists use specific criteria to guide causal inferences from data?

Tid og sted: 27. feb. 2014 10:15, Store auditorium, Kreftsenteret (1.etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Kandidat i sykepleievitenskap Berit Arnesveen Bronken ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Anvendelse av Ricoeur som grunnlag for fortelling og metode ved forskning på personer som har afasi etter slag.

Tid og sted: 10. feb. 2014 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.san. Kristi Elisabeth Heiberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilke mekanismer kan forklare den smertestillende effekt av trening ved artrose, og hvilken mekanisme synes det å være mest dokumentasjon for?

Tid og sted: 6. feb. 2014 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.scient. Harald Vikne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muscle fiber types and kinematics: the physiological background for a relation to muscle pain

Tid og sted: 4. feb. 2014 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Phil. in Psychology Vilde Hoff Bernstrøm ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Faktorer som kan fremme og vanskeliggjøre implementering av organisasjonsendring - i den norske helsetjenesten?