Prøveforelesninger - Side 7

Tid og sted: 1. feb. 2019 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Master Ingrid Nyborg at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Etiske utfordringer i forskning på sårbare eldre pasienter."

Tid og sted: 24. jan. 2019 10:15, Blått auditorium Rikshospitalet

M.Phil. Gudrun Maria Waaler Bjørnelv at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Generic versus disease-specific cancer outcome measures in economic evaluations".

Tid og sted: 22. jan. 2019 10:15, Blått auditorium, Rikshospitalet

MPhil Søren Toksvig Klitkou at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Should researchers provide measures of statistical uncertainty (e.g., standard errors and confidence intervals) when analyzing data from nationwide population registers? What do such measures represent when the population has been enumerated rather than sampled".

Tid og sted: 17. jan. 2019 11:00, Runde auditorium, Domus Medica

M.Phil. Camilla Beck Olsen at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "The scope for co-payments in primary care and secondary care".

Tid og sted: 7. des. 2018 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet

MD Charlotte von der Lippe at the Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Revideringsforslagene i Bioteknologiloven tar til orde for en differensiering av genetisk veiledning. I lys av moderne genteknologiske metoder, hvordan kan morgendagens genetisk veiledning se ut?"

Tid og sted: 5. des. 2018 10:15, Green Auditorium, Building 25, Ullevål University Hospital, Kirkeveien 166

Cand.med. Regine Eva Annica Barlinn at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: Zika virus epidemien i 2016 fra et internasjonalt og et nordisk perspektiv.

Tid og sted: 29. nov. 2018 10:15, Auditorium 6, Urbygningen, Karl Johans gt. 47

MA. Eira Bjørvik at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: Debates over access to reproductive medicine in Norway in the last twenty years.

Tid og sted: 19. okt. 2018 10:15, Auditorium 124, Frederik Holsts hus

MPH Mahteme Haile Workneh ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The WHO End TB Strategy and relevant Sustainable Development Goals (SDGs​); Global theory and local practice in Ethiopia.

Tid og sted: 18. okt. 2018 10:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

MPH Senedu Bekele Gebreegziabher ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Challenges to TB Control: local, regional and global».

Tid og sted: 5. okt. 2018 10:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immigrants’ health perceptions and the encounter with Western health care professionals.

Tid og sted: 2. okt. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Progresjon av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, med grunnlag i Gilbert Ryles kunnskapsinndeling, 'vite at' og 'vite hvordan'». 

Tid og sted: 28. aug. 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kliniske retningslinjer i allmennpraksis: Årsaker til manglende etterlevelse og aktuelle tiltak for å bedre etterlevelsen.

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

MD. Trine Elisabeth Finnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hip Fractures: Advantages and disadvantages of epidemiologic observational studies versus randomized studies.

Tid og sted: 18. juni 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Kari Modalsli Aaberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetic causes and susceptibility of epilepsy among children.

Tid og sted: 7. juni 2018 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Cand.psychol. Kjell Vegard Fjeldheim Weyde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Støy i et folkehelseperspektiv: Diskuter hva vi måler, hvordan vi måler og hvilke metoder kan brukes for dokumentasjon av effekter. Beskriv sårbare befolkningsgrupper og hvilke kliniske effekter det er aktuelt å forebygge og behandle.

Tid og sted: 30. mai 2018 15:00, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Den gravide og diende mors kosthold: Bekymringer knyttet til miljøgifters betydning for fosterets og barnets helse».

Tid og sted: 25. mai 2018 10:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gender differences in hip fracture epidemiology and etiology.

Tid og sted: 24. mai 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

MD. Holgeir Skjeie ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Use of complementary and alternative medicine in infants and children: Current clinical and methodological practices and ethical and legal issues.

Tid og sted: 15. mai 2018 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Songsvannsveien 20

Cand.Scient. Anne Bergljot Bærug ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mor-barn-vennlig initiativ som evidensbasert praksis i primærhelsetjenesten.

Tid og sted: 27. apr. 2018 11:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus

M.A. Isabelle Sylvie Budin Ljøsne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Personalized Medicine: Ethical and Policy Challenges».

Tid og sted: 18. apr. 2018 10:15, Auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

M.Sc. Aung Soe Htet ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The epidemiological transition and challenges for non-communicable disease prevention in developing and developed countries».

Tid og sted: 21. mars 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Edel Jannecke Svendsen ved Institutt for Helse og Samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Drøft forskjeller og likheter mellom barns, foreldres og helsepersonells oppfatninger av bruk av tvang i behandling av førskolebarn og hvilke implikasjoner dette får for kompetanseutvikling av helsepersonell».

Tid og sted: 15. mars 2018 11:00, Auditoriet på Vindern sykehus, Forskningsveien 7, Oslo

MD. Dina Mohamd Sami Khalifa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Consequences of domestic violence for the mental health of women and infants in Low and Middle Income Countries.

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Joakim Oliu Moe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Eldrebølgen", hvor stor vil belastningen på helsetjenestene bli?

Tid og sted: 1. mars 2018 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13, Sognsvannsveien 9

MA. Kristine Vejrup ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Opportunities in utero: How can maternal lifestyle modifications protect offspring from later adverse outcomes.