Prøveforelesninger - Side 9

Tid og sted: 19. mai 2017 10:15, Rødt auditorium 1. et., Ullevål sykehus

M.Sc. Lisbeth Valla ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tidlig samspill mellom foreldre og barn, og språk- og kommunikasjonsutvikling hos barnet».

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

MA Mesele Terecha Kebede ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The WHO has a policy of “Accelerating towards a leprosy-free world”.  What are the lessons of history for achieving the global eradication of Hansen’s Disease?

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Sosiologiens syn på sjelden kronisk sykdom: Teoretiske perspektiver og klinisk relevans»

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Nedre Ullevål

Cand.med. Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tiltak for å forbedre legemiddelforskrivning - hva er dokumentert, bærekraftig og etisk forsvarlig?».

Tid og sted: 22. feb. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Cand.med. Eivind Aakhus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hva er de største utfordringene i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om helsetjenester for eldre med psykiske lidelser, og hvordan kan disse overvinnes?"

Tid og sted: 20. feb. 2017 15:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

MA Kristin Engh Førde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "How does transnational surrogacy show that kinship is still a relevant topic of study in the contemporary world?"

Tid og sted: 24. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Grønt auditorium

M.Sc. Christin Wiegels Waage ved Institute og Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy: Do current guidelines reflect best current evidence and provide trustworthy recommendations?»

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Store auditorium, Midtblokka, Ullevål sykehus

Cand.med. Odd Martin Vallersnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Nye psykoaktive stoffer ved forgiftninger på legevakten: Forekomst, klinikk, laboratoriediagnostikk og behandling»

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

M.Sc. Line Nortvedt ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Har innvandrerkvinner andre behov for arbeidsrettet rehabilitering enn andre langtidssykemeldte? Belys dette ut fra etisk teori, og teorier som forklarer fravær og tilbakeføring»

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2

M.Sc. Kåre Rønn Richardsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy - how does this differ between ethnical groups and what are the implications for health?»

Tid og sted: 9. des. 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166

Cand.philol. Øivind Michelsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can affirmative action be justified as a way of promoting ‘diversity’ in university admissions?

Tid og sted: 28. nov. 2016 10:15, Lille auditorium, nye strålebygget, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet (Inngang fra Hotell Montebello)

MA Lena Fauske ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er nyttige psykososiale og sosiokulturelle perspektiver på helse og sykdom for unge som overlever kreft?»

Tid og sted: 18. nov. 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.polit. Kristine Nystad  ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Samisk ungdom i spenningsfeltet mellom tradisjon og modernitet".

Tid og sted: 20. okt. 2016 10:15, Runde Auditorium, Domus medica

Cand.med. Kjetil Garborg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Should we screen for colorectal cancer? Who, how, and when?».

Tid og sted: 4. okt. 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.med. Øystein Lappegard ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Metodetriangulering – potensial og anvendbarhet i helseforskning»

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Nye auditorium, Domus Medica

M.Sc. Oddveig Birkeflet ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Evidensbasert gjennomgang av akupunktur i kvinnehelse».

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, bygning 11, Ullevål universitetssykehus

M.Sc. Gro Gade Haanes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Diskuter forhold ved hjemmesykepleien i Norden som  gjør denne delen av helsetjenesten til et forskningsfelt av internasjonal vitenskapelig interesse"

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rødt auditorium 1. et, bygg 25 Labbygget, Ullevål sykehus

M.Sc. Ruby del Risco Kollerud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Radoneksponering i et folkehelseperspektiv: konsekvenser og nytten av forebyggende tiltak?».

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institute of Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Globalizing the evidence, localizing the decisions. Future perspectives on international collaboration in guideline development».

Tid og sted: 1. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Gydas vei 8

M.Phil. Karina Corbett ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Possible explanations for sex differences in sick leave and the influence of these differences for intervention strategies to reduce sick leave»

Tid og sted: 10. juni 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.san. Marie Helene Ursin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kartlegging av balanse hos slagpasienter og eldre - hvorfor og hvordan?»

Tid og sted: 26. mai 2016 10:15, Nye auditorium, Domus Medica

M.Sc. Kristin Jordal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teoretiske tilnærminger for å forstå relasjonen mellom teori og praksis i sykepleierutdanningen.

Tid og sted: 20. mai 2016 10:15, Auditoriet, Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 11

Cand.polit. Beate Lie Sverre ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft relasjonen mellom intrakulturell og interkulturell integrasjon, og diskuter særlig implikasjoner for utviklingen av helsefremmende tiltak.

Tid og sted: 27. apr. 2016 10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, bygning B

M.Phil. Mulugeta Belay Mengesha ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Protective immunity against Mycobacterium tuberculosis infection.

Tid og sted: 9. mars 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

MPH Primus Che Chi ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: A critical Examination of the Role of Performance-Based Financing and National Health Insurance Schemes in the Strengthening of Health Systems