Oppstartsseminar 14 -16. oktober

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin åpnes med et tredagerskombinert oppstartsseminar og kurs i allmennmedisinsk forskningsformidling.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Forskerskolens første kurs arrangeres i forbindelse med oppstartsseminaret for forskerskolen 14-16. oktober 2013. Ansvarlig for kurset er Universitetet i Bergen. Se oppslag om kurset i allmennmedisinsk forskningsformidling.

Kurs under planlegging

  • Fokusgrupper som forskningsmetode i allmennpraksis
  • Allmennpraksis som forskningssted – utfordringer, muligheter og begrenseninger

Forskerskolen vil tilby ph.d.-kurs av 1 til 3 dagers varighet. Disse vil bli søkt godkjent til å kunne inngå i den frie delen av  PhD-programmet.

Av Siri Evju Janssen
Publisert 13. mai 2013 16:43 - Sist endret 10. okt. 2016 14:35