2013

Publisert 9. des. 2013 12:18

I en kronikk i allmennmedisinbilaget til Dagens Medisin i desember argumenterer studentene ved Nasjonal forskerskole i allmennmedisin for at forskningen i allmennmedisin må økes og styrkes.

Publisert 13. aug. 2013 16:48

Holgeir Skjeie, fastlege i Kristiansand og stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, universitetet i Oslo, har fått publisert en kommentarartikkel i et engelskspråklig akupunkturtidskrift i Kina, det Shanghai-baserte Journal of Acupuncture and Tuina science.  Artikkelen er basert på et foredrag han holdt i Shanghai i mai 2013.

Publisert 12. juni 2013 12:27

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsrådet tildelte i alt 218 mill kr til ti nye nasjonale forskerskoler i denne søknadsrunden, og tildelingen er gjort for perioden 2013-2020. Gjennom satsingen på nasjonale forskerskolen ønsker NFR å bidra til å styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere gjennom samarbeid mellom institusjonene.

Publisert 12. juni 2013 10:11

Det er gledelig å se at det er stor interesse for forskerskolen i allmennmedisin. Vi har mottatt søknader fra Ph.d-studenter knyttet til alle de fire medisinske fakultetene i landet, og regner med å ha opptaket klart i slutten av måneden.