Stor interesse for forskerskole i allmennmedisin

Det er gledelig å se at det er stor interesse for forskerskolen i allmennmedisin. Vi har mottatt søknader fra Ph.d-studenter knyttet til alle de fire medisinske fakultetene i landet, og regner med å ha opptaket klart i slutten av måneden.

Vi ba kandidatene si noe om sin motivasjon for å søke forskerskolen. De fleste oppgir at de ønsker seg et nettverk av andre forskere som de kan utvikle seg sammen med og eventuelt planlegge videre forskning med etter avsluttet ph.d. Det er også mange som ønsker kurs rettet mot forskningsmulighetene i allmennmedisin, samt å øve seg på skriving og presentasjon av abstracts og postere til konferanser. Muligheten for støtte til utenlandsopphold trekkes også frem.

Vi ser frem til å kunne ønske det første kullet velkommen til høsten, og vi håper at vi skal kunne innfri forventningene!  Planleggingen av oppstartseminaret er godt i gang. Det skjer på Hardingasete 14-16. oktober i tilknytning til kurset ”allmennmedisinsk forskningsformidling”. Les mer om dette på vår nettside.

Emneord: forskerskole, søkere, Nyheter Av Elin Olaug Rosvold
Publisert 12. juni 2013 10:11 - Sist endret 13. mars 2019 12:50