Yess, Minister. Vi vil forske i kommunehelsetjenesten!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie etterlyser mer forskning i kommunehelsetjenesten. Samtidig ønsker han at forskningen er mer relevant for sektoren og mer praksisrettet.

Dette er musikk i ørene til oss som har vårt forskningsfokus nettopp rettet mot praksisnær forskning. 90 av 100 pasienter behandles kun i primærhelsetjenesten, mens 10 går videre til sykehusene (hvorav en til slutt havner i tungforskningsbastionen – universitetssykehuset). Likevel har forskning i primærhelsetjenesten kun 2-3 % av midlene som brukes til medisinsk forskning i Norge.

Så:  Yess, Minister! Vi tar den ballen. Vi vil gjerne utføre forskning som oppleves som relevant for pasienter og ansatte i kommunehelsetjenesten. Vi er:  Forskerskolen i allmennmedisin som har som mål å bidra til utvikling av gode metoder for forskning i allmennpraksis og sikre at studentene får god og relevant forskeropplæring. Og vi er: Allmennmedisinske forskere på de fire medisinske fakultetene, og forskere ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene. Vi står alle  klare til å invitere mange flere forskere inn i et spennende og utfordrende forskningsfelt.

Vi tar gjerne i mot besøk om ministeren ønsker å vite mer om oss som forsker på grasrota i norsk medisin!

Emneord: Kommentarer, kommunehelsetjeneste Av Elin Olaug Rosvold
Publisert 14. nov. 2013 09:53 - Sist endret 2. feb. 2016 11:40