Overdosen kan være en vekker

Når faren etter rusmiddeloverdosen er over finnes et gyllent øyeblikk for forandring, skriver Odd Martin Vallersnes i en kronikk i Aftenposten mandag 24.oktober.

Odd Martin Vallersnes er ph.d-student ved avdeling for allmennmedisin og lege ved Legevakten i Oslo. I sitt ph.d-prosjekt om akutte rusmiddelforgiftninger ved Oslo legevakt har han funnet at oppfølgingen etter overdosetilfeller som har blitt behandlet ved legevakten bør bli bedre. Han argumenterer i kronikken for at Oslos nye storbylegevakt kan og bør få et bygg som legger til rette for samhandling mellom legevakten, sosialtjenesten, den kommunale rusomsorgen og spesialisthelsetjenestens rusakuttmottak.

Publisert 24. okt. 2016 13:24 - Sist endret 15. nov. 2016 12:26