Hege Therese Bell disputerer

Hege Therese Bell fra NAFALMs kull 2013 disputerer ved NTNU torsdag 18.januar

Hennes avhandling har tittelen ”Drug therapy management in community-based elderly with focus on
Fall-Risk-Increasing-Drugs”

Veiledere  har vært professor Anne Gerd Granås, Universitetet i Oslo og
professor Aslak Steinsbekk, NTNU.

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeid:

  • Førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Elin Lehnbom, UiT Norges arktiske universitet
  • Professor Sigrid Nakrem, NTNU

Prøveforelesningen (oppgitt emne) finner sted 18. januar kl. 10:15 i Auditorium MTA, Medisinsk teknisk forskningssenter (Norwegian Brain Centre):

”Hva er fordeler og ulemper ved ulike verktøy for å vurdere om et legemiddel er egnet eller ikke for enkeltpasienter”

Disputas finner sted 18. januar kl. 12:15 i Auditorium MTA, Medisinsk teknisk forskningssenter (Norwegian Brain Centre).

Som førsteopponent er oppnevnt førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson og førsteamanuensis Elin Lehnbom er oppnevnt som andreopponent.

Professor Anne G. Vinsnes vil lede disputasen.

 

Publisert 11. jan. 2018 08:46 - Sist endret 11. jan. 2018 09:29