Aktuelle ph.d-kurs utenom NAFALM

Vi ønsker å hjelpe våre kandidater å bli kjent med ph.d.-kurs som arrangeres av andre. Dette er kurs som kan være aktuelle til den valgfrie delen av opplæringsdelen av ph.d.-programmet. Kandidater må selv sette seg inn i reglene for godkjenning av kurs til opplæringsdelen ved egen institusjon.

Dette er ikke en uttømmende liste, og vi kjenner ikke til alle kursene. Dere må vurdere i samråd med veileder om kursene er relevant for dere. Vi tar gjerne imot tips om gode kurs vi bør informere om!

Ph.d.-kurs

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU)

Norges arktiske universitet (UiT)

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE:

Kommende kurs

Forskerskolen EPINOR (National research school in population based epidemiology)

EPINOR arrangerer ikke egne kurs, men har laget en oversikt over relevant kurs innen epidemiologi og statistikk:

Department of Epidemiology and Biostatistics, VU Medical Center, Amsterdam

Mixed models.

Karolinska Institutet

Forskarutbildningskurser

Netherlands School of Public Health and Care Research

https://www.researchschoolcare.nl/phd-training/

University of Oxford

Short Courses in Qualitative Research Methods

Publisert 18. okt. 2018 14:57 - Sist endret 28. apr. 2022 13:39