Andre aktuelle kurs

Publisert 18. okt. 2018 14:57

Vi ønsker å hjelpe våre kandidater å bli kjent med ph.d.-kurs som arrangeres av andre. Dette er kurs som kan være aktuelle til den valgfrie delen av opplæringsdelen av ph.d.-programmet. Kandidater må selv sette seg inn i reglene for godkjenning av kurs til opplæringsdelen ved egen institusjon.