2019

Tidligere

Forsker publiserer artikler
Tid og sted: 13. mai 201914. mai 2019, Store auditorium, bygg 4 (Tårnbygget), Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den?