Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 9. juni 2022 18:0020:00, Litteraturhuset, Wergeland-salen

Medical science and society during the covid-19 pandemic. What have we learned?

Image may contain: Text, Document, Paper, Font, Hand.
Tid og sted: 7. juni 2022 08:3016:00, Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Learn how to get your research published in the best journals in this 2-day course in medical publishing.

Lege som gir pass med covid-bevis
Tid og sted: 23. mars 2021 10:0011:00, Zoom

Vil vi i framtiden trenge vaksinepass for å gå til frisøren?

Bildet kan inneholde: tekst, dokument, papir, font, hånd.
Tid og sted: 7. mai 2020 08:308. mai 2020 16:00, Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Learn how to get your research published in the best journals in this 2-day course in medical publishing.

Forsker redigerer artikler
Tid og sted: 7. mai 2020 08:308. mai 2020 16:00, Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel, og hva bør du gjøre for å få den publisert i et anerkjent tidsskrift? Det, og mye mer, får du vite på Kurs for medisinsk publisering.

Bildet kan inneholde: Medisinsk prosedyre, Pasient, Sykehus, Medisinsk assistent, Service.
Tid og sted: 11. des. 2019 07:4509:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

Hvordan passer retningslinjer inn i pasientens helsetjeneste? Hjelp og rettesnor - eller tvangstrøye? Vi må utdanne helsepersonell med integritet og kunnskap som ikke tenker "one size fits all".

Forsker publiserer artikler

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den?

Overdiagnostikk skader pasienter, legger beslag på store ressurser og rokker ved tilliten til helsevesenet. På frokostseminaret får du vite hva overdiagnostikk er, høre hvordan aktører i helsetjenesten merker det i det daglige, og diskutere ulike strategier for å håndtere overdiagnostikk.

Redigering av artikkel
Tid og sted: 8. mars 2018 08:309. mars 2018 16:00, Gaustad sykehus, Store auditoriet (Tårnbygget), Sognsvannsveien 21, Oslo

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 3. feb. 2017 08:3016:00, Universitetet i Tromsø, MH-bygget, auditorie 4 U6.A4C

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer for både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 2. feb. 2017 08:3016:00, Universitetet i Tromsø, MH-bygget, auditorie 2 U6.A2C

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer for både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 7. sep. 2016 10:0016:00, Store auditoriet, Domus Medica

Professor emeritus Geir Hoff fyller 70 år, og anledningen markeres med et symposium med temaer hentet fra områder der Hoff i mange år har vært ledende ekspert: gastrointestinal endoskopi, tarmkreftscreening og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Symposiumet er gratis og åpent for alle. 

Tid og sted: 2. juni 2015 12:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer

Tid og sted: 2. juni 2015 10:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The pro and cons of programmatic and opportunistic screening

Tid og sted: 20. jan. 2015 12:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Magnus Løberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prevention and early detection of colorectal cancer - A study of epidemiological methods to evaluate cancer screening and surveillance

Tid og sted: 20. jan. 2015 10:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Magnus Løberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Colon cancer screening and surveillance in 2020: What are the most important challenges, and how do we address them?