Arrangementer

Tidligere

Redigering av artikkel
Tid og sted: 8. mars 2018 08:30 - 9. mars 2018 16:00, Gaustad sykehus, Store auditoriet (Tårnbygget), Sognsvannsveien 21, Oslo

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 3. feb. 2017 08:30 - 16:00, Universitetet i Tromsø, MH-bygget, auditorie 4 U6.A4C

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer for både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 2. feb. 2017 08:30 - 16:00, Universitetet i Tromsø, MH-bygget, auditorie 2 U6.A2C

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer for både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 7. sep. 2016 10:00 - 16:00, Store auditoriet, Domus Medica

Professor emeritus Geir Hoff fyller 70 år, og anledningen markeres med et symposium med temaer hentet fra områder der Hoff i mange år har vært ledende ekspert: gastrointestinal endoskopi, tarmkreftscreening og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Symposiumet er gratis og åpent for alle. 

Tid og sted: 2. juni 2015 12:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer

Tid og sted: 2. juni 2015 10:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The pro and cons of programmatic and opportunistic screening

Tid og sted: 20. jan. 2015 12:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Magnus Løberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prevention and early detection of colorectal cancer - A study of epidemiological methods to evaluate cancer screening and surveillance

Tid og sted: 20. jan. 2015 10:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Magnus Løberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Colon cancer screening and surveillance in 2020: What are the most important challenges, and how do we address them?