Arrangementer

Tidligere

Bildet kan inneholde: tekst, dokument, papir, font, hånd.
Tid og sted: 7. mai 2020 08:308. mai 2020 16:00, Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Learn how to get your research published in the best journals in this 2-day course in medical publishing.

Forsker redigerer artikler
Tid og sted: 7. mai 2020 08:308. mai 2020 16:00, Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel, og hva bør du gjøre for å få den publisert i et anerkjent tidsskrift? Det, og mye mer, får du vite på Kurs for medisinsk publisering.

Bildet kan inneholde: Medisinsk prosedyre, Pasient, Sykehus, Medisinsk assistent, Service.
Tid og sted: 11. des. 2019 07:4509:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

Hvordan passer retningslinjer inn i pasientens helsetjeneste? Hjelp og rettesnor - eller tvangstrøye? Vi må utdanne helsepersonell med integritet og kunnskap som ikke tenker "one size fits all".

Forsker publiserer artikler
Tid og sted: 13. mai 201914. mai 2019, Store auditorium, bygg 4 (Tårnbygget), Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den?

Tid og sted: 27. nov. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus. Forskningsveien 3A, Inngang 1.

Overdiagnostikk skader pasienter, legger beslag på store ressurser og rokker ved tilliten til helsevesenet. På frokostseminaret får du vite hva overdiagnostikk er, høre hvordan aktører i helsetjenesten merker det i det daglige, og diskutere ulike strategier for å håndtere overdiagnostikk.

Redigering av artikkel
Tid og sted: 8. mars 2018 08:309. mars 2018 16:00, Gaustad sykehus, Store auditoriet (Tårnbygget), Sognsvannsveien 21, Oslo

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 3. feb. 2017 08:3016:00, Universitetet i Tromsø, MH-bygget, auditorie 4 U6.A4C

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer for både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 2. feb. 2017 08:3016:00, Universitetet i Tromsø, MH-bygget, auditorie 2 U6.A2C

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer for både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

Tid og sted: 7. sep. 2016 10:0016:00, Store auditoriet, Domus Medica

Professor emeritus Geir Hoff fyller 70 år, og anledningen markeres med et symposium med temaer hentet fra områder der Hoff i mange år har vært ledende ekspert: gastrointestinal endoskopi, tarmkreftscreening og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Symposiumet er gratis og åpent for alle. 

Tid og sted: 2. juni 2015 12:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer

Tid og sted: 2. juni 2015 10:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The pro and cons of programmatic and opportunistic screening

Tid og sted: 20. jan. 2015 12:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Magnus Løberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prevention and early detection of colorectal cancer - A study of epidemiological methods to evaluate cancer screening and surveillance

Tid og sted: 20. jan. 2015 10:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Magnus Løberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Colon cancer screening and surveillance in 2020: What are the most important challenges, and how do we address them?