Deltakere i Gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Benedikte Olsen Michalsen Rådgiver 90057558 b.o.michalsen@medisin.uio.no
Morten Lindbæk Seniorrådgiver +47 22850646 morten.lindbak@medisin.uio.no
Sigurd Høye Førsteamanuensis +47 22844603 sigurd.hoye@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Kevin Schwartz (Public Health Ontario, Canada)
  • Noah Ivers (Women`s College Hospital, Canada)
  • Alice Xu (Coordinator, Canada)