English version of this page

Gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Gjennom JPIAMR-PAAN-nettverket skal det utvikles bestepraksis-verktøy og -ressurser for å forbedre gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Gjennomgang og tilbakemelding («Audit and feedback», A&F) innebærer at leger får tilbakemelding på egen praksis og råd om best mulig praksis. A&F kan være en effektiv metode for å forbedre bruken av legemidler, og er allerede innført i stor skala i Norge for å oppnå riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. JPIAMR-PAAN (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance – Primary care Antibiotic Audit and feedback Network) er et nettverk av internasjonale forskere innen områdene antibiotikastyring, primærhelsetjenesten, implementeringsvitenskap, med fokus på A&F-ekspertise. Land som Australia, Canada, Danmark, England, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits og USA er representert i nettverket. Nettverket koordineres fra Canada og Norge.

Mål

PAAN-nettverket har to hovedformål i prosjektperioden:

  1. Å utvikle bestepraksis-verktøy og -ressurser ved gjennomføring og evaluering av A&F-intervensjoner i primærhelsetjenesten.
  2. Å utvikle prioriterte forskningsområder for å fremme feltet antibiotika-A&F.

Bakgrunn

Den økende graden av antibiotikaresistens skyldes delvis overforbruk av antibiotika. Over 90 % av all antibiotika blir forskrevet i primærhelsetjenesten. Unødvendig bruk av antibiotika utgjør mellom 25-50% av all antibiotika forskrivning.

A&F kan være et effektivt verktøy for å påvirke forskrivningsadferden.  A&F vil bety å innhente data om forskrivningspraksis og gi tilbakemelding til forskriver om hvordan hans/hennes praksis er sammenliknet med andre forskrivere.

Implementering av A&F i primærhelsetjenesten vil kunne nyttiggjøre seg verktøy og ressurser for å optimalisere effekten av intervensjonen.

Det er nødvendig med ny forskning på A&F som bygger på nåværende kunnskap. Viktige spørsmål gjenstår rundt for eksempel optimale data for A&F, metoder for å optimalisere måten feedback blir gitt og hvordan A&F-programmer kan opprettholdes effektivt over tid.

Aktiviteter/Metode

Planlagte nettverksaktiviteter i løpet av prosjektperioden er:

  1. Oppdatere en Cochrane-oversikt over effekter av A&F-intervensjoner i helsetjenesten, og en oversikt over A&F-intervensjoner rettet mot antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten.
  2. Utvikle de mest hensiktsmessige ressurser og verktøy gjennom en modifisert Delphi-prosess blant forskerne i nettverket.
  3. Identifisere kunnskapshull og fremtidige forskningsprioriterte områder gjennom en modifisert Delphi-prosess blant forskerne i nettverket.
  4. Kunnskapsoverføring/-translasjon. 

Cochrane-oversikt er en systematisk oppsummering av det som finnes av dokumentasjon på effekten av et helsetiltak. Formålet med Cochrane-oversikter er å bidra til å kunne ta velinformerte avgjørelser på alle nivå i helsetjenesten.

Aktivitetene i nettverket vil gjennomføres ved 2-3 fysiske møter (eventuelt videobaserte workshops ved eventuelle reise-restriksjoner grunnet COVID-19), samt regelmessige videokonferanser (webinar) med arbeidsgrupper de neste 2 årene. Nettverket vil benytte seg av en modifisert Delphi-prosess for å inkludere innspill fra nettverksmedlemmene og oppnå konsensus. Delphi-metoden brukes til å komme frem til en gruppemening eller beslutning ved å kartlegge et panel av eksperter. 

Finansiering

JPIAMR – The Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance.

Start - Slutt

JPIAMR-PAAN startet i september 2021 – slutt september 2023.

 

Emneord: antibiotikaresistens, Primærhelsetjenesten
Publisert 17. jan. 2022 12:45 - Sist endret 17. jan. 2022 12:45

Kontakt

Benedikte Olsen Michalsen (Coordinator, Norway)

Mer informasjon om prosjektet: jpiamr.eu/projects/paan/

Utlysning: JPIAMR Network Plus 2020

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere