English version of this page

Antibiotikaresistens i Norge 1945-1998 (avsluttet)

Antibiotikaresistens har i nesten 60 år  vært en utfordring for den moderne medisinen, både for klinisk medisin, farmakologi og folkehelse.

Prosjektet "Antibiotikaresistens i Norge 1945-1998" ble fullført 1. juli 2013.

Sjekk prosjektets Kildedatabase

Publisert 29. aug. 2013 17:08 - Sist endret 9. okt. 2015 11:54

Kontakt

Prosjektleder

Christoph Gradmann
 

{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/antibiotikaresistens-norge1945-1998/arrangementer/?vrtx=feed does not exist ##}