English version of this page

Antibiotikaresistens og farmasøytisk industri

 

I flere tiår etter 1945 var antibiotika et kraftig symbol på medisinsk teknologi og fremgang. Men hvorfor er det ingen nye klasser av antibiotika lenger? Det skal dette prosjektet forske på.

I fem arbeidspakker som vil resultere i fem doktorgradsstudier, ser vi på historier om farmasøytisk industri og antibiotikaforskning. Vår hypotese er at nedgangen i utvikling av ny antibiotika kom i tre bølger. Vi studerer antibiotika som infrastruktur. Antibiotikaens dype forbindelser med medisin, industri og samfunn blir synlige i fraværet av nye typer.

Les den fulle prosjektbeskrivelsen på våre engelske nettsider

 

 

 

 

Emneord: antibiotikaresistens
Publisert 10. mars 2021 09:52 - Sist endret 24. aug. 2022 14:49