Deltakere i Assistert befruktning i Norge fra 1950 til 2003

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Eira Bjørvik Postdoktor +47 22859201 eira.bjorvik@medisin.uio.no Medisinsk historie, teknologi- og vitenskapshistorie, kreftoverlevelse, kvalitative metoder
Anne Helene Kveim Lie Førsteamanuensis +47 22850607 +47 45471011 a.h.k.lie@medisin.uio.no
Johanne Sommerchild Sundby Professor +47 22850598 90558704 j.s.sundby@medisin.uio.no reproduktiv helse, mødrehelse
Heidi Fjeld Førsteamanuensis +47 22850603 heidi.fjeld@medisin.uio.no
Hilde Bondevik Professor +47 22845387 +47 99797649 (mob) hilde.bondevik@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Gro Hagemann