Informasjon til fastleger i legemiddelstudien BASIC

Denne studien undersøker om antibiotikaøyedråper er et alternativ til antibiotikatabletter som behandling av bihulebetennelse.

Logo Basic

Fastleger som deltar i legemiddelutprøvingen rekrutteres gjennom det praksisbaserte nettverket for forskning i primærhelsetjenesten som heter PraksisNett.

Dersom ditt legekontor er tilknyttet PraksisNett, og du ønsker å være med som utprøver i studien, ta kontakt med din regionale PraksisNett-kontakt.

For dere leger som allerede er rekruttert til studien, vil vi legge ut noe informasjon her på nettsiden. Du vil finne den samme informasjonen i permen hovedutprøver ved legekontoret får tilsendt.

Viktig studieinformasjon for fastleger

Nedlastbart materiell

Se informasjonsfilm om Viedoc

 

Tekst informasjonsfilm om Viedoc

Første steg for å komme inn i Viedoc er å logge inn – Trykke på Baisc og deretter på Launch.

For å legge til en ny pasient trykk her (person med plusstegn), det kommer også opp «New Card»

Fyll inn dato for signert samtykke.

Fyll deretter inn nødvendig informasjon.

Deretter trykker du på «Event date» – «Initiate event» og dato og til slutt save changes.

Gå inn på «Inklusjon og eksklusjon» og dobbeltsjekk at pasienten oppfyller de nødvendige kriteriene, nederst på skjema fyller du også inn inklusjonsdato.

Videre skal du fylle inn alle skjemaene som kommer nedenfor.

Åpne skjema for randomisering, trykk på «Randomize», pasienten har nå fått et randomiseringsnummer. Lukk skjema.

For å allokere KIT til pasienten, trykk på «Allokering av KIT» og «Allocate»

Vi ser at denne pasienten fikk KIT nr. 2. HUSK å skjekke at KIT nr. på pakken stemmer overens med KIT nr. her. – Lukk skjema.

Deretter er det VIKTIG at du åpner opp skjema som heter «Aktivering av pasientdagbok». Det skal åpnes og lagres uten å gjøre noen endringer.

Til slutt åpner du siste skjema «Kontrollspørsmål» og fyller ut nødvendig informasjon.

For å gjøre det mulig for pasienten å fylle ut dagboken, må du aktivere ViedocMe. Det gjør du ved å trykke på her (liten telefon med person inni).

Du velger språk, e-post og eventuelt telefonnummer. Pasienten kan velge om de vil ha påminnelse til dagbok enten på e-post eller telefon, eller begge deler.

Huk av for det pasienter ønsker – Trykk på «Activate account»

Første gang pasienten skal logge inn i ViedocMe trenger de dette brukernavnet og denne pinkoden. Husk derfor å printe ut login-informasjonen.

Dersom du skulle oppdage at du har gjort en feil i et skjema. Trykk på det aktuelle skjema og «Edit» – Velge det du vil rette det opp til – Trykk på «Give reason» – Velg passende alternativ –  «Ready» – Lagre endringer ved å trykke på «Save changes»

Kontaktinformasjon

Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO Studietelefon: 22850695.

Studiepersonell: Studiekoordinator Sara Sofia Lithén, Prosjektleder legemiddelstudie Guro Haugen Fossum,  Web: www.basic-studien.no

PraksisNett: Silje Fjørtoft og Gro Holmelid

Publisert 15. feb. 2022 14:53 - Sist endret 10. mars 2022 14:39