English version of this page

Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten

Bihulebetennelse står alene for rundt 10 % av antibiotikabruken i allmennpraksis. Bruk av antibiotika øker faren for at resistens skal oppstå og opprettholdes. Det er derfor viktig å holde antibiotikabruken lav, og å ikke bruke antibiotika unødvendig.

Informasjon til deltakere i legemiddelstudien

Informasjon til fastleger i legemiddelstudien

Om prosjektet

I forskningsprosjektet BASIC (Better Treatment for Acute Sinusitis in Primary Health Care) skal vi:

  1. Utforske årsakene til den høye antibiotikaforbruken ved bihulebetennelse, gjennom intervjuundersøkelser og spørreundersøkelse
  2. Undersøke om mindre resistensdrivende tiltak hjelper bedre enn antibiotika ved bihulesymptomer, gjennom et randomisert kontrollert forsøk i allmennpraksis
  3. Undersøke komplikasjonsfaren ved å ikke behandle bihulebetennelse med antibiotika, ved å kombinere ulike nasjonale registre

Bakgrunn

Bihulebetennelse (akutt sinusitt) er den luftveisinfeksjonen som medfører mest bruk av antibiotika i allmennpraksis. Tilstanden står alene for rundt 10 % av antibiotikabruken, selv om antibiotika har helt minimal effekt ved sinusitt. Det mangler kunnskap om hvorfor antibiotikabruken er så høy ved denne tilstanden. En norsk pilotstudie har funnet at antibiotiske øyedråper virker bedre enn peroral antibiotika mot sinusittsymptomer, og det er grunn til å tro at øyedråper er mindre resistensdrivende enn peroral behandling. For å gi sikre svar på om øyedråper er en trygg og effektiv behandling, må det gjennomføres et randomisert kontrollert forsøk i allmennpraksis. Den totale antibiotikabruken er redusert i Norge de siste seks årene. Det mangler kunnskap om hvilke diagnoser denne reduksjonen gjelder, og eventuelle negative effekter av reduksjonen.

Mål

Prosjektets mål er å oppnå en riktigere og tryggere håndtering av bihulebetennelse i norsk allmennpraksis, og derigjennom bedre egenomsorgen, oppnå riktigere bruk av helsetjenesten og redusere risikoen for antibiotikaresistens.

Resultater

  1. I prosjektet skal vi gjøre en intervjuundersøkelse av pasienter og leger om bihulebetennelse. Dette vil gi oss en forståelse av hvorfor det brukes så mye antibiotika mot bihulebetennelse, og det vil gi kunnskap som er nødvendig for å tilpasse forsøket best mulig.
  2.  Hvis det randomiserte kontrollerte forsøket viser at den nye behandlingsmåten er  trygg og effektiv, kan prosjektet føre til en betydelig nedgang i antibiotikabruken i allmennpraksis.
  3. Vi skal også hente informasjon om bihulebetennelse fra mange av de store og pålitelige helseregistrene i Norge. Dette vil vise om det er trygt å redusere antibiotikabruken mot bihulebetennelse i norsk allmennpraksis. Det er svært sjelden at bihulebetennelse blir alvorlig og farlig, men vi må være sikre på at en redusert antibiotikabruk i allmennpraksis ikke fører til en økning av sykehusinnleggelser for bihulebetennelse.

Finansiering

Prosjektet har mottatt finansiering fra Norges Forskningsråd. Det skal ansettes to PhD-stipendiater og en postdoktor-stipendiat.

Samarbeid

Prosjektet skal gjennomføres ved Antibiotikasenteret for primærmedisin ved UiO. Forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og University of Cardiff er partnere.

Tidsperspektiv

  • Prosjektstart: 1. oktober 2019
  • Prosjektslutt: 30. september 2023

 

 

Emneord: antibiotika, Antibiotikabruk
Publisert 7. mai 2019 10:09 - Sist endret 18. feb. 2022 08:03