English version of this page

Underliggende mekanismer ved bekkenleddsmerter hos gravide

Prosjektet har som mål å skape bedre forståelse av underliggende mekanismer ved bekkenleddsmerter hos gravide. Vi benytter biomekanisme målemetoder for å måle bevegelse og muskelfunksjon under utvalgte daglige aktiviteter og spesifikke funksjonstester. Hensikten er å undersøke om det er sammenhenger mellom muskelaktivering og bevegelsesmønstre og det å ha bekkenleddsmerter. I tillegg undersøker vi egenskaper ved funksjonstester som benyttes for denne pasientgruppen.

Prosjektet er presentert på engelsk.

Publisert 24. aug. 2017 14:42 - Sist endret 24. aug. 2017 14:42

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere