English version of this page

Biomedikalisering (BIO)

Dette prosjektet er delt i fem delprosjekter og ser på fire relaterte historier om sykdom og makt. Delprosjektene vil videre bli integrert i en bredere studie om krysningen av biomedikalisering og sosialmedisin.

De fem delprosjektene i denne studien handler om:

  • (Bio)medicalization of Transgender: Sex and Gender in Postwar Medicine

Inngående prosjektbeskrivelse finner du på engelsk side.

Publisert 2. aug. 2019 13:32 - Sist endret 20. sep. 2021 09:42