English version of this page

Biomedikalisering (BIO)

Dette prosjektet ser på fire relaterte historier om sykdom og makt i dagens verden. De fire delprosjektene vil videre bli integrert i en bredere studie om krysningen av biomedikalisering og sosialmedisin.

De fire delprosjektene i denne studien handler om:

  • (Bio)medicalization of Transgender: Sex and Gender in Postwar Medicine

Inngående prosjektbeskrivelse finner du på engelsk side.

 

Publisert 2. aug. 2019 13:32 - Sist endret 16. aug. 2019 11:31