English version of this page

Sosialmedisin og trygdemedisin

Vi forsker innenfor tema som er relatert til sosialmedisin, legenes rolle ved sykemelding, og innenfor trygdespørsmål, arbeidsmiljø og helse.

Dag Bruusgaard, Gunnar Tellnes, Bjørgulf Claussen og Per Fugelli. Foto: Anbjørg Kolaas

Om gruppen

Vi forsker innenfor områdene sykefravær, funksjonsevne, muskelskjelettsykdommer, arbeid og trygd. Våre studier er blant annet beslutningsrelevant for helsepersonell, sentrale myndigheter, NAV og arbeidsliv.

Samarbeid

Publisert 24. feb. 2011 17:26 - Sist endret 16. juli 2014 13:29

Kontakt

Prosjekter

include:feed: http://www.med.uio.no/helsam/om/aktuelt/arrangementer/filosofisk-forum/?vrtx=feed does not exist
Bøker Mer ...