English version of this page

CENTER-TBI

Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI

Om prosjektet

Forskningsgruppen er involvert i gjennomføringen av EU-prosjektet CENTER-TBI, 2013-2020.

Prosjektet ledes av professorene Andrew Maas og David Menon og involverer forskere fra mer enn 20 land.

Hovedformål er å bedre diagnostisering og klassifisering av TBI, samt behandling og helsetjenester for TBI gjennom identifisering av de mest effektive kliniske intervensjonene og tilbudene av høy kvalitet.

Rehabilitering av TBI vil være et viktig fokus for prosjektets arbeidspakke 14, "Transition of care after TBI", som utforsker nærmere de strukturelle forskjellene i tilnærminger til TBI-omsorg over hele Europa. Vår forskningsgruppe er en av de sentrale deltagerne i denne arbeidspakken.

Brukermedvirkning i prosjektet

CHARMs brukerpanel

Publisert 18. nov. 2020 09:34 - Sist endret 9. mars 2022 14:35

Kontakt

Prosjektleder ved OUS og nasjonal koordinator i CENTER-TBI: Nada Andelic