Deltakere i Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger

Fra UiO

Andre deltakere

  • Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
  • Birgit Abelsen (UiT)
  • Kine Pedersen (Oslo Economics)
  • Susanna Sten-Gahmberg (Oslo Economics)
  • Hanna Isabel Løyland (Oslo Economics)
  • Margrete Gaski (UiT)