Deltakere i Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tor Iversen Professor +47 22845032 tor.iversen@medisin.uio.no
Geir Godager Førsteamanuensis +47 22845029 +47 91736960 (mob) geir.godager@medisin.uio.no
Erik Lønnmark Werner Professor +47 22850592 e.l.werner@medisin.uio.no
Jan Frich Professor +47 22850524 +47 48057813 (mob) jan.frich@medisin.uio.no Ledelse, Helsetjenester, Utdanning, Nevrologiske sykdommer
Morten Magelssen Førsteamanuensis +47 22844649 +47 48223580 (mob) 48223580 morten.magelssen@medisin.uio.no
Nina Køpke Vøllestad Professor +47 22845377 +47 91550625 (mob) n.k.vollestad@medisin.uio.no Muskel og skjelett, Primærhelsetjenesten, Fysioterapi, Fysisk aktivitet, Rygg- og nakkesmerter
Øyvind Snilsberg Stipendiat oyvind.snilsberg@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
  • Birgit Abelsen (UiT)
  • Kine Pedersen (Oslo Economics)
  • Susanna Sten-Gahmberg (Oslo Economics)
  • Hanna Isabel Løyland (Oslo Economics)
  • Margrete Gaski (UiT)