English version of this page

Fra teori til praksis – utvikling og utprøving av rehabiliteringstiltak for pasienter med fibromyalgi (avsluttet)

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle et nytt rehabiliteringstiltak basert på kliniske erfaringer og evidens om pasienterfaringer.  

Fibromyalgi er en kronisk tilstand kjennetegnet av generelt utbredte smerter i muskelskjelett sammen med en rekke andre plager. Eksisterende behandling gir lite og ingen varig bedring. Gjennom våre studier om tilfriskningserfaringer hos kvinner som har blitt friske igjen, fant vi ut at sentralt for tilfriskning syntes å være at informantene hadde utviklet en måte å forstå plager på som gjorde at de fant ut hva de måtte gjøre av tilpasninger for å få det bedre.

Prosjektet er to-delt:

  • Å utvikle innhold i et nytt rehabiliteringstiltak ut fra en prosess hvor klinikere og forskere i samarbeid reflekterer på tvers av sin kunnskap og erfaringer (fra september 2017 til januar 2018)
  • Å prøve ut og evaluere om 1. tiltakets innhold og gjennomføring er relevant fra pasienters og klinikeres ståsted, 2. undersøke om tiltaket har nytte for pasienter (startet 1 februar 2018).

Forskningsresultater

Prosjektet ble formelt avsluttet i 2020, men databehandlingsarbeidet pågår fremdeles. Etter hvert vil det komme flere publikasjoner.

Frisk fokus på fibromyalgi  – et webinar i to bolker 

 

Del 1: Fibromyalgi – forståelse, diagnostikk og behandling 

 

Del 2: Fibromyalgi – pasientundervisning

Prosjektleder

Professor Anne Marit Mengshoel.

Samarbeidspartnere

Forskere: Merja Sallinen (Universitetet i Oslo, avd. for helsefag)

Klinikere: Tverrfaglig rehabiliteringsteam ved Revmatismesykehus A/S, Lillehammer.

Ekstern finansiering

EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening.

Publisert 6. feb. 2018 12:42 - Sist endret 13. sep. 2021 14:55