English version of this page

Helse og utvikling i Myanmar (MY-NORTH)

Dette er et samarbeidsprosjekt hvor målet er å støtte kompetansebygging innen folkehelse og medisinsk forskning og utdanning i Myanmar.

Dette prosjektet er presentert på engelsk.

Publisert 29. jan. 2016 13:13 - Sist endret 27. aug. 2021 13:22