Helsekompetanse (health literacy) hos nyretransplanterte (avsluttet)

Helsekompetanse dreier seg om personlige egenskaper og sosiale ressurser som trengs for å få tilgang til, forstå, vurdere og bruke informasjon og tjenester for å ta helserelaterte beslutninger. I denne studien vil vi kartlegge og utforske begrepet helsekompetanse hos nyretransplanterte, ved bruk av kvalitative og kvantitative metoder.

nyrer

Illustrasjon: Colourbox

Om prosjektet

Prosjektet består av tre delstudier:

Delstudie 1: 200 nyretransplanterte pasienter har blitt inkludert i en spørreundersøkelse hvor de besvarer et spørreskjema fire ganger i løpet av et år (5 dager, 8 uker, 6 og 12 måneder etter nyretransplantasjonen). Spørreskjemaet besår av Health Literacy Questionnaire, som kartlegger helsekompetanse gjennom 9 ulike domener;  

 1. om man føler seg forstått og støttet av helsepersonell
 2. om man har tilstrekkelig informasjon til å ivareta egen helse
 3. om man aktivt tar vare på egen helse
 4. om man har sosial støtte i forhold til helse
 5. vurdering av helseinformasjon
 6. evne til å aktivt engasjere seg i samhandling med helsepersonell
 7. hvordan man opplever det å navigere i helsesystemet
 8. evne til å finne god helserelatert informasjon
 9. evne til å forstå helseinformasjon godt nok til å vite hva man skal gjøre

Spørreskjemaet vil også kartlegge transplantasjonsrelatert kunnskap, livskvalitet knyttet til det å være transplantert og opplevelsen av mestringsforventning. I tillegg vil kliniske data hentes ut fra elektronisk pasientjournal.

Delstudie 2: 10 nyretransplanterte pasienter har blitt observert og deltatt i dybdeintervju. Pasientene har deltatt i to observasjonssituasjoner: en poliklinisk legekonsultasjon om lag 7-10 dager etter nyretransplantasjonen og en sykepleiekonsultasjon hvor de fikk pasientundervisning, 3 uker etter transplantasjonen. Dybdeintervjuene ble gjennomført i forbindelse med en poliklinisk konsultasjon tre uker etter transplantasjonen, deretter i pasientens hjem etter seks måneder. 

Delstudie 3: Resultatene fra delstudiene 1 og 2 vil bli brukt til å utvikle og studere nytten av en intervensjon blant nyretransplanterte.

Mål

 • Delstudie 1: å kartlegge helsekompetanse blant nyretransplanterte pasienter, og se om helsekompetanse kan ha sammenheng med transplantasjonsrelatert kunnskap, nyretransplantatets funksjon, generell helse, adherence, bivirkninger av immundempende medikamenter, livskvalitet og mestringsforventning.
 • Delstudie 2: å utforske hva begrepet helsekompetanse betyr for nyretransplanterte pasienter. I tillegg ønsker vi å studere hvordan kunnskapsoverføringen skjer mellom pasienten og ulike aktører i helsevesenet.
 • Delstudie 3: å fange opp pasienter med lav helsekompetanse og gi disse en skreddersydd oppfølging allerede før nyretransplantasjonen.

Bakgrunn

Årlig gjøres det om lag 300 nyretransplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Som nyretransplantert er man avhengig av immundempende medisiner resten av livet, og det er svært viktig å ta disse medisinene i riktig dose og til rett tid for å unngå en avstøtning og mulig tap av transplantatet. I tillegg må transplanterte ta hensyn til bivirkninger av medisiner og følge med på symptomer på avstøtning eller infeksjoner. Lav helsekompetanse vil utgjøre en sårbarhetsfaktor hos denne pasientgruppen og er derfor viktig å kartlegge.

Finansiering

 • Ekstrastiftelsen helse og rehabilitering, gjennom LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Samarbeid

 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetet i Stavanger
 • LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Prosjektstart og slutt

2016 – 2019

Publisert 22. nov. 2017 11:11 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57

Kontakt

Prosjektleder: Marit Helen Andersen

Stiendiat: Kari Gire Dahl