Marit Helen Andersen

Bilde av Marit Helen Andersen
English version of this page
Telefon +47 41148386
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Livskvalitet hos nyre – og levertransplanterte
 • Health literacy
 • Pasientundervisning
 • Kunnskapstranslasjon
 • Pasientklassifisering og sykepleieintensitet

Undervisning

 • HELSEF4407-Health literacy (oppstart april 2021)
 • Forskningsforberedende kurs HELSEF4301
 • Forskningsmetoder og forskningsetikk HELSEF 4200
 • Analysekurs HELSEF4302

Bakgrunn

 • Seniorforsker ved Klinikk for kirurgi-, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo universitetssykehus
 • Post doktor 2010-2014
 • PhD 2008 UiO
 • Sykepleier, Vest Agder sykepleierskole 1981

Verv

 • PROMiNET-partner (2017-)
 • Leder av Forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi OUS (2016-)
 • AU-medlem Forskningsutvalg  for Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon OUS (2016-)
 • AU-medlem Forskningsutvalg for Kreftklinikken OUS (2012-2016)

Samarbeid

 • LIVSFORSK - Nasjonalt nettverk for livskvalitetsforskning
 • ISOQOL - International Society of Quality of Life Research
 • NICCON: The Nordic Research Network for Nursing Intensity, Competency and Outcome  by professor Lisbeth Fagerstrøm, Finland
Emneord: health literacy
Publisert 8. feb. 2016 14:28 - Sist endret 16. mars 2021 14:35