Deltakere i Helsekompetanse: Nøkkelen til helse for personer med kols

Andre deltakere

  • Professor Richard Osborne, Deakin University, Australia
  • Professor Bjørn Lau, Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Professor Frode Gallefoss, Sørlandet sykehus, Kristiansand