Christine Råheim Borge

Bilde av Christine Råheim Borge
English version of this page
Telefon +47 22845372
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Forskning på KOLS, symptomer, mestring og livskvalitet

Bakgrunn

 • Master i helsefagvitenskap, 2008
 • Sykepleier ved medisinsk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (sengespost og lungepoliklinikk) fra 1995
 • Bedriftsøkonom ved Handelshøyskolen BI, 2001
 • Sykepleierutdannelsen ved Lovisenberg Diakonale Høyskole, 1994

Verv

 • Styrerepresentant i PhD forum fra 2010
 • Representant for Norsk Sykepleierforbund i Tobakksfritt fra 2007 til 2011
 • Kasserer i Norsk sykepleierforbunds faggruppe av lungesykepleiere (NSF FLU) fra 2003 til 2005

Samarbeid

Publikasjoner

 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Eik, Hedda; Wahl, Astrid Klopstad & Mengshoel, Anne Marit (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: 10.1186/s12913-019-4826-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsen, Marie Hamilton; Strumse, Yndis S.S.; Borge, Christine Råheim; Andersen, Marit Helen & Wahl, Astrid Klopstad (2020). Relevant associations between alexithymia and health-literacy in persons with psoriasis. Journal of dermatological treatment (Print).  ISSN 0954-6634. . doi: 10.1080/09546634.2020.1756204
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug & Helseth, Sølvi (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  28(10), s 2641- 2650 . doi: 10.1007/s11136-019-02214-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Larsen, Marie Hamilton; Staalesen, Yndis; Borge, Christine Råheim; Osborne, Richard H; Andersen, Marit Helen & Wahl, Astrid Klopstad (2019). Health literacy - a new piece of the puzzle in psoriasis care? - results from a cross-sectional study. British Journal of Dermatology.  ISSN 0007-0963.  06(18), s 1506- 1516 . doi: 10.1111/bjd.17595 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsen, Marie Hamilton; Strumse, Yndis A. Staalesen; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim & Wahl, Astrid Klopstad (2019). Associations between disease education, self-management support, and health literacy in psoriasis. Journal of dermatological treatment (Print).  ISSN 0954-6634.  s 1- 8 . doi: 10.1080/09546634.2019.1688233
 • Larsson, Petra; Borge, Christine Råheim; Nygren-Bonnier, Malin; Lerdal, Anners & Edvardsen, Anne (2018). An evaluation of the short physical performance battery following pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  11(348) . doi: 10.1186/s13104-018-3458-7
 • Steindal, Simen Alexander; Torheim, Henny; Oksholm, Trine; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn A; Lerdal, Anners; Markussen, Heidi Øksnes; Gran, Gerd; Leine, Marit & Borge, Christine Råheim (2018). The effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402. . doi: 10.1111/jan.13902 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leine, Marit; Wahl, Astrid Klopstad; Borge, Christine Råheim; Hustavenes, Magne Mikal & Bondevik, Hilde (2017). Feeling safe and motivated to achieve better health: Experiences with a partnership-based nursing practice programme for in-home patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  26(17-18), s 2755- 2764 . doi: 10.1111/jocn.13794
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Fluctuating patterns in quality of life outcomes among patients with moderate and severe stages of chronic obstructive pulmonary disease. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  25, s 2041- 2051 . doi: 10.1007/s11136-016-1227-4
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge; Ekman, Inger; Lein, Martha Pauline; Mack, Ulrich & Wahl, Astrid Klopstad (2015). Effect of guided deep breathing on breathlessness and the breathing pattern in chronic obstructive pulmonary disease: A double-blind randomized control trial. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  98(2), s 182- 190 . doi: 10.1016/j.pec.2014.10.017
 • Saltnes, Solfrid Sørgjerd; Storhaug, Kari; Borge, Christine Råheim; Enmarker, Ingela & Willumsen, Tiril (2015). Oral health-related quality-of-life and mental health in individuals with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  73(1), s 14- 20 . doi: 10.3109/00016357.2014.935952
 • Borge, Christine Råheim; Hagen, Kåre Birger; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2014). Effects of controlled breathing exercises and respiratory muscle training in people with chronic obstructive pulmonary disease: results from evaluating the quality of evidence in systematic reviews. BMC Pulmonary Medicine.  ISSN 1471-2466.  14:184 . doi: 10.1186/1471-2466-14-184
 • Borge, Christine Råheim; Moum, Torbjørn Åge; Lein, Martha Pauline; Austegard, Elise Lynn & Wahl, Astrid Klopstad (2014). Illness perception in people with chronic obstructive pulmonary disease. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  55(5), s 456- 463 . doi: 10.1111/sjop.12150 Vis sammendrag
 • Borge, Christine Råheim; Wahl, Astrid Klopstad & Moum, Torbjørn (2011). Pain and quality of life with chronic obstructive pulmonary disease. Heart & Lung.  ISSN 0147-9563.  40(3), s 90- 101 . doi: 10.1016/j.hrtlng.2010.10.009
 • Hope, Håvar Blich; Medhus, Asle Wilhelm; Sandstad, Olav; Borge, Christine Råheim & Skar, Viggo Øystein (2011). Reduced C-13-D-xylose absorption in alcoholics is more likely caused by alterations in small intestinal mucosa than delayed gastric emptying. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  46(4), s 414- 419 . doi: 10.3109/00365521.2010.536252
 • Borge, Christine Råheim; Wahl, Astrid Klopstad & Moum, Torbjørn (2010). Association of breathlessness with multiple symptoms in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  66(12), s 2688- 2700 . doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05447.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Marie Hamilton; Strumse, Yndis S.S.; Borge, Christine Råheim; Andersen, Marit Helen & Wahl, Astrid Klopstad (2020). Viktige sammenhenger mellom aleksitymi og helsekompetanse hos pasienter med psoriasis som har deltatt i klimabehandling. Best Practice Nordic.  (JUNI)
 • Bakker, M; Putrik, P; Aaby, A; Debussche, X; Morrissey, J; Borge, Christine Råheim; Nascimento, do Ó D; Batterham, R; Osborne, Richard H & Maindal, H.T. (2019). Acting together –WHO National Health literacy demonstration projects (NHLDPs) adress health literacy needs in the Eruopen Region.. Public Health Panorama.  5, s 2- 3 . doi: https://apps.who.int/iris/handle/10665/327059.
 • Borge, Christine Råheim (2019). Helsekompetanse. Nøkkelen til helse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Et samarbeidsprosjekt mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus, Helsekonferansen 9 mai 2019. Presentasjon.
 • Mandal, H.T.; Aaby, A; Bonnen, A; Debussche, X; Borge, Christine Råheim; Kolarcik, P; Batterham, R; Osborne, R; Collins, T & Morrisey, J (2019). Symposium: “WHO National Health Literacy Demonstration Projects (NHLDPs): European Action Network for intervention development and implementation.
 • Larsen, Marie Hamilton; Borge, Christine Råheim; Staalesen, Yndis & Wahl, Astrid Klopstad (2018). Health literacy - a new pierce of The puzzle in psoriasis?.
 • Steindal, Simen Alexander; Oksholm, Trine; Torheim, Henny; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn A; Lerdal, Anners; Markussen, Heidi Øksnes; Gran, Gerd; Leine, Marit & Borge, Christine Råheim (2017). A systematic review of nursing interventions for breathlessness in COPD.
 • Steindal, Simen Alexander; Oksholm, Trine; Torheim, Henny; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn; Lerdal, Anners; Markussen, Heidi Øksnes; Gran, Gerd; Leine, Marit & Borge, Christine Råheim (2017). A systematic review of nursing interventions for breathlessness in COPD. European Clinical Respiratory Journal.  ISSN 2001-8525.  50, s PA2582 . doi: DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.PA2582
 • Borge, Christine Råheim (2016). Pustekontroll hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom.
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge; Ekman, Inger; Lein, Martha Pauline; Mack, Ulrich & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Effektn på tung pust ved hjelp av pusteveiledning av pasienter med moderat og alvorlig kols -en dobbelblindet, randomisert kontrollstudie. BestPractice Lungemedicin.  (19)
 • Borge, Christine Råheim; Moum, Torbjørn Åge; Austegard, Elise Lynn; Lein, Martha Pauline & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Illness perception among people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
 • Borge, Christine Råheim; Wahl, Astrid Klopstad & Moum, Torbjørn Åge (2013). Multiple symptoms and quality of life in people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
 • Borge, Christine Råheim; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Smerter hos personer med KOLS. BestPractice Smerte.  ISSN 1902-7583.  (02)
 • Borge, Christine Råheim; Austegard, Elise Lynn & Wahl, Astrid Klopstad (2010). Compliance to inhalation medication in relation to illness perception, quality of life and predicted pulmonary function in COPD patients.
 • Borge, Christine Råheim; Wahl, Astrid Klopstad & Miaskowski, Christine (2009). Subjective symptoms and functional performances in chronic obstructive pulmonary diseases (COPD).
 • Borge, Christine Råheim; Wahl, Astrid Klopstad & Miaskowski, Christine (2008). Pain in people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 27. mai 2011 11:55

Prosjekter

Forskergrupper