English version of this page

Ikke-smittsomme sykdommer og risikofaktorer

En sammenlignende studie av risikofaktorer for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer blant den somaliske befolkningen på Afrikas horn, blant somaliske innvandrere i Norge og andre relevante befolkningsgrupper.

Prosjektet er presentert på engelsk.

Publisert 18. jan. 2016 13:26 - Sist endret 15. sep. 2020 13:35

Kontakt

Prosjektleder Ahmed Madar

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere