INNSIKT - metoder for brukermedvirkning (avsluttet)

Nettverket INNSIKT skal gjennom inkluderende brukermedvirkning utvikle flere forskningsprosjekter med nye metoder for å sikre mer tilgjengelige digitale helse- og velferdstjenester.

Visjonen er at aktivitetene i nettverket legger grunnlaget for flere prosjekter der målet er å samskape universelt utformede, kultur og kontekstsensitive digitale innbyggertjenester som er gode, hensiktsmessige og trygge for alle. Økt brukerinnflytelse fordrer en systematisk tilnærming til samarbeid med innbyggerne, på individ-, organisasjons-  og systemnivå.

Aktivitetene i nettverket skal bidra til å utvikle flere forskningsprosjekter med nye metoder for inkluderende brukermedvirkning. Det kan redusere betydningen av funksjonsbegrensninger, digitale ferdigheter, kulturell og etnisk bakgrunn, språk eller helse- og livssituasjon.

Mål

Å utvikle metoder der bred og inkluderende brukermedvirkning fra mange interessenter settes i høysete for å styrke innsikt, kunnskap og kvalitet i utviklingen av digitale helse- og velferdstjenester. Dette gjøres gjennom å definere problemområder, spesifisere brukerbehov og vurdere løsningskonsepter.

Resultater

Gjennom INNSIKT skal vi legge opp til at innbyggerne er med i alle faser, fra ide til utprøving av konsepter. En systematisk gjennomgang av innspill vil innarbeides som et av flere elementer i samskapingsprosesser og grunnlag for forskningsprosjekter med tematikk som er godt forankret i innbyggernes og interesseorganisasjonenes behov, erfaringer og virkelighetsforståelse. 

Bakgrunn

Det er bred konsensus om at innbyggernes behov må være førende for utviklingen av gode, digitale helse- og velferdstjenester. Brukermedvirkning har lenge vært en overordnet målsetting i helse- og velferdspolitikken og er godt etablert i lovverket. Samtidig ser vi at bruker- og interesseorganisasjonenes innspill til ulike høringsdokumenter ser ut til å være lite reflektert og heller ikke systematisk tatt inn som premisser i forskning og innovasjon. I tillegg er premissene i forskningsprosjekter og ideer til nye tjenester som oftest formulert av profesjonelle og forskere.

Finansiering

825.00 kroner fra HELSEVEL, Norges forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet eies av Universitetet i Oslo ved Institutt for helse og samfunn og ledes av professor Anne Moen.

Nettverkspartnere er:

 • Norsk Regnesentral
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Norges Blindeforbund
 • Unge Funksjonshemmede
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Kreftforeningen
 • Akershus universitetssykehus
 • Ullensaker kommune
 • Bydel Nordre Aker i Oslo
 • Det kongelige selskap for Norges Vel
 • Norway Health Tech

Start-slutt

Oppstart september 2018 og varighet 3 år.

 

 

Emneord: Digital health, Medvirkning
Publisert 28. aug. 2018 14:19 - Sist endret 23. aug. 2022 08:34