English version of this page

Irregulær migrasjon og mental helse

Et etnografisk studie av mental helse blant papirløse migranter i Norge og utvikling av psykososiale helsetjenester ved Helsesenteret for papirløse migranter.

Mer info om prosjektet på engelsk.

Publisert 9. mars 2015 16:17 - Sist endret 20. sep. 2021 09:42