Smerter og funksjon etter kneprotesekirurgi (avsluttet)

Målsettingen med studien er å beskrive smerteforløpet hos pasienter som får implantert total kneprotese, samt hvilke personlige og kliniske faktorer som prediker ulike smerteforløp. Vi ser også på hvordan smerteforløpene påvirker forekomst av kroniske smerter og funksjonsnivå etter operasjonen.

Kneprotese Foto: wikimedia

Om prosjektet

Om lag 10 prosent av personer over 60 år med artrose rapporterer om vesentlige plager på grunn av sykdommen. I 2010 fikk nærmere 4000 nordmenn implantert total kneprotese. Antall årlige operasjoner er økende. Pasientene som gjennomgår operasjonen får betydelig mindre smerter og vesentlig forbedret funksjon. Studier har vist at 1 av 8 pasienter som får kneprotese får kroniske moderate/sterke smerter. Det er ikke kjent hvilken betydning pasientenes akutte smerter og smertebehandlingen på sykehuset har for operasjonsresultatet på lengre sikt.

Mål

Målsettingen med studien er å beskrive smerteforløpet hos pasienter som får implantert total kneprotese, samt hvilke personlige og kliniske faktorer som prediker ulike smerteforløp. Videre, hvordan smerteforløpene påvirker forekomst av kroniske smerter og funksjonsnivå etter operasjonen.

På sykehuset kartlegges pasientenes smerte daglig fra innleggelsesdagen og frem til fjerde postoperative dag. Pasientenes følges deretter opp 6 uker, 3 måneder og ett år etter operasjonen.

Omlag 200 pasienter som fikk operert inn en total kneprotese ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i perioden november 2012 til august 2013 ble inkludert i studien. En pilotstudie med tilsvarende målsetting og forskningsopplegg er under oppstart i St. Petersburg ved Russian Research Institute of Traumatology and Orthopaedics n.a. R.R. Vreden.

Finansiering

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Universitetet i Oslo

Prosjektstart og slutt

 • Høsten 2012 – høsten 2018
Publisert 28. feb. 2014 13:51 - Sist endret 23. aug. 2022 09:24

Kontakt

Deltakere

 • Maren Falch Lindberg
 • Anners Lerdal
 • Tone Rustøen
 • Leiv Arne Rosseland
 • Einar Amlie, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Caryl Gay, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Erlend Eriksmoen, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Anders Kottorp, Karolinska Institutet
 • Christine Miaskowski, University of California, San Francisco
 • Nickolay Kornilov, Russian Institute of Tramatology and Orthopaedics
Detaljert oversikt over deltakere