Maren Falch Lindberg

Førsteamanuensis - Avdeling for sykepleievitenskap
Bilde av Maren Falch Lindberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Forskningen min er tilknyttet Forskningsgruppe for symptomhåndtering og livskvalitet, forskningsnettverket  NORSMAN (Helse Sør-Øst) og Norwegian musculoskeletal research network (MUSS). Dette omfatter kliniske observasjons-og intervensjonsstudier av:

 • Smerteforløp og risikofaktorer for langvarige smerter etter kirurgi
 • Symptommestring og håndtering
 • Helserelatert livskvalitet

Undervisning

 • Veileder studenter ved master i avansert geriatrisk sykepleie
 • Veileder studenter på masteroppgaver og ph.d. studier ved det medisinske fakultet 

Bakgrunn

 • Sykepleier fra 1998, klinisk sykepleiespesialist fra 2008
 • Master i klinisk helsearbeid, 2012
 • Fulbright Scholar ved University of California, San Francisco, USA 2014-2015
 • Ph.d. fra 2017
 • Postdoktor, Lovisenberg Diakonale Sykehus fra 2018
 • Førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo fra 2020

Priser

 • Forskningsprisen, Lovisenberg Diakonale Sykehus - 2016

Verv

 • Medlem, valgkomiteen Norsk Smerteforening
 • Leder, Fulbright Alumni Association Norway
 • Leder, Forskningsgruppe for Symptomhåndtering og Livskvalitet, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Samarbeid

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Kysthospitalet Hagevik
 • University of California, San Francisco, USA
 • Russian Research Institute of Traumatology and Orthopaedics n.a. R.R. Vreden, St. Petersburg, Russland
 • Jimma University, Jimma, Etiopia
Publisert 28. aug. 2020 13:26 - Sist endret 4. mars 2021 11:08