English version of this page

Kneproteseoperasjoner – screening av pasienter og behandlingsresultater

Studien skal evaluere effekten av et 12 ukers behandlingsopplegg «Aktiv med Artrose» (AktivA) som består av artroseskole og veiledet trening med fysioterapeut, kombinert med et internettbasert kurs over 10 uker i mental trening (iCBT), enten i kombinasjon med eller istedenfor operasjon med total kneprotese.

Bildet kan inneholde: ledd, hånd, væpne, flash-fotografering, spiker.

Om prosjektet

“A multidisciplinary intervention in total knee arthroplasty – a multicenter, randomized controlled trial in osteoarthritis patients (The MultiKnee trial)” er en trearmet multisenter RCT.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har ansvar for studien i samarbeid med Kysthospitalet i Hagevik og Martina Hansens Hospital. Vi rekrutterer pasienter fra alle tre sykehusene og skal inkludere totalt 282 pasienter. For å bli invitert med i studien må pasientene ha vært til konsultasjon hos ortoped og blitt satt opp til operasjon med total kneprotese (TKA).

Studien har tre «armer» med 94 pasienter i hver gruppe:

 • Gruppe A gjennomfører behandlingsopplegget og utsetter TKA i 1 år
 • Gruppe B gjennomfører behandlingsopplegget i kombinasjon med TKA
 • Gruppe C følger dagens forløp ved TKA

Pasientene følges opp med spørreskjema, målinger og fysiske tester ved baseline og 3, 6, 12 og 24 måneder etter intervensjonsstart. Du kan lese mer om studien her.

Mål

Hensikten med studien er å evaluere effekten av AktivA kombinert med iCBT på pasientenes smerte, knefunksjon og livskvalitet etter 12 måneder. Dersom programmet viser gode resultater vil det kunne implementeres i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Finansiering

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF

Norges Forskningsråd

Prosjektstart og slutt

August 2019 – juni 2037

Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, sirkel, parallell, logo.

Publisert 3. mars 2021 12:11 - Sist endret 3. mars 2021 12:23

Kontakt

Prosjektleder: Anners Lerdal

 

Deltakere

 • Anners Lerdal
 • Maren Falch Lindberg
 • Tone Rustøen
 • Milada Cvancarova Småstuen
 • Inger Holm
 • Ingvild Buset Bergvad
 • Jan Egil Stubberud
 • Arild Aamodt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Søren Skou, University of Southern Denmark
 • Caryl L. Gay, University of California San Francisco, USA og Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Jon Magnussen, Health Economist, professor, NTNU.
 • Nina Jullum Kise, Martina Hansens Hospital
 • Stig Heir, Martina Hansens Hospital
 • Tor Kjetil Nerhus, Martina Hansens Hospital
 • Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus, University of Bergen
 • Mona Badawy, Kysthospitalet i Hagevik
 • Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik og Universitetet i Bergen
 • Petter Chr. Borchgrevink, NTNU, St Olavs Hospital, Trondheim
 • Turid Rognsvåg, Kyshospitalet Hagevik
 • Daniil Evgjenevic Rudsengen: Universitetet i Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus
Detaljert oversikt over deltakere