English version of this page

Livskvalitet etter brystkreftoperasjon

I dette prosjektet prøver vi å finne ut hvilken av to ulike intervensjoner som har best kort- og langtidseffekt for pasienter som har blitt operert for brystkreft.

Dette prosjektet er hovedsakelig presentert på engelsk.

Publisert 31. mars 2014 11:26

Deltakere

  • Øivind Ekeberg
  • Inger Schou-Bredal
  • Professor Dr med Rolf Kåresen
  • Dr Hans Aas, hospital in Vestfold
  • Nurse specialist Mette Amundsen, hospital in Vestfold
  • Randi Espe, Oslo University Hospital
  • Asociate professor Nina Aarhus Smeby
  • Professor dr med. Fawzy I Fawzy, UCLA Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences
Detaljert oversikt over deltakere