English version of this page

Arbeid, helse og levekår blant utsatte migranter i Oslo

Prosjektet er en etnografisk studie av forbindelser mellom levekår, arbeidskår og helse blant arbeidssøkende migranter, fattige tilreisende og andre migranter i Oslo-området som er spesielt utsatt for å havne i en prekær, utbyttende eller på andre måter belastende eller helseskadelig arbeidsrelasjon.

Prosjektet er presentert på engelsk.

 

Publisert 29. feb. 2016 15:42 - Sist endret 20. sep. 2021 09:42