English version of this page

Det moralske restproblem – epistemologiske forgreininger, etiske implikasjoner og didaktiske muligheter (MORE)

En filosofisk, fenomenologisk og skjønnlitterær analyse av uløselige moralske konfliktsituasjoner i helsetjenesten. 

Project description in English

 

Publisert 19. sep. 2022 08:33 - Sist endret 21. sep. 2022 12:49