Aktuelle saker

Publisert 11. jan. 2012 14:51

Det er en sterk og lineær sammenheng mellom det antall smertepunkter hvert individ rapporterer, og antall andre vanlige symptomer som har plaget vedkommende i løpet av de siste 14 dager, som for eksempel brystsmerter, mageplager, angst, depresjon, søvnproblemer, svimmelhet og tretthet.